To read again

Để dành sau này đọc lại cùng người thương :3

 1. Mạch Lộ Quy Đồ -> Setoh Chan
 2. Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân -> Lam Hạ
 3. Khuynh thế – Thiên hạ duy song -> Lâm Phong
 4. Dáng vẻ anh thích em đều có -> Kurokochii
 5. Đường cũ ngắm hoàng hôn -> Ám dạ cung
 6. Khuynh thần lạc cửu tiêu
 7. Nhất túy hứa phong lưu
 8. Trở lại ngọt ngào
 9. Lòng có Lăng Hi
 10. Tề tức chi lục
 11. Hào môn bĩ thiếu
 12. Hoa thần nguyệt tịch
 13. Chân thành thâm tình -> Mr. Downer
 14. Hán hoàng hệ liệt chi cầm tướng 
 15. Hạng gia đại thiếu -> Tiểu Hoàng Thư
 16. Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của hắn -> Duy Ngã
 17. Ảnh đế -> Yu Yin
 18. Quân vi hạ -> Phác Hồng Lâu   
 19. Thiên hoàng quý trụ -> Mộng Phồn Hoa
 20. Lưu lạc quân tâm
 21. Tuế nguyệt gian
 22. Niên hoa
 23. Dài lâu
 24. Môi súng 
 25. Chín cây số tình nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s