To read again

Của để dành ❤

 1. Mạch Lộ Quy Đồ -> Setoh Chan
 2. Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân -> Lam Hạ
 3. Khuynh thế – Thiên hạ duy song -> Lâm Phong
 4. Dáng vẻ anh thích em đều có -> Kurokochii
 5. Đường cũ ngắm hoàng hôn -> Ám dạ cung
 6. Khuynh thần lạc cửu tiêu
 7. Nhất túy hứa phong lưu
 8. Trở lại ngọt ngào
 9. Lòng có Lăng Hi
 10. Tề tức chi lục
 11. Hào môn bĩ thiếu
 12. Hoa thần nguyệt tịch
 13. Chân thành thâm tình -> Mr. Downer
 14. Hán hoàng hệ liệt chi cầm tướng 
 15. Hạng gia đại thiếu -> Tiểu Hoàng Thư
 16. Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của hắn -> Duy Ngã
 17. Ảnh đế -> Yu Yin
 18. Quân vi hạ -> Phác Hồng Lâu   
 19. Thiên hoàng quý trụ -> Mộng Phồn Hoa
 20. Lưu lạc quân tâm ->
 21. Tuế nguyệt gian
 22. Niên hoa
 23. Dài lâu
 24. Môi súng 
 25. Chín cây số tình nhân
 26. Đại Lộ Hoàng Hôn -> Tử Hi
 27. Cùng quân đi về > Pluto
 28. Cho đến tận cùng -> Đơn Bào Tăng Động
 29. Đầu óc ảnh để hỏng rồi -> Hủ Thảo Vi Huynh
 30. Hot search dự định
 31. Tuyệt xử phùng sinh
 32. Minh nhật tình trình -> Tiệm Bánh Quy
 33. Như khói như cát -> Hố Thỏ
 34. Đơn phương thầm lặng -> Trại Cừu
 35. Nghiện sắc đẹp
 36. Người bình thường -> Mèo Xù
 37. Bác sĩ Phó, em thầm mến anh -> Muối Vạn Tuế
 38. Sa vào
 39. Ban ngày tận tình ->
 40. Trộm nhìn ánh trăng
Advertisement